Scrisoare deschisă în apărarea conștiinței medicilor și a unor politici sanitare firești

Scrisoare deschisă remisă de organizații pro-viață ministrului Sănătății, în apărarea unor declarații recente ale purtătorului de cuvânt al ministerului, a cărui demitere a fost cerută de asociații pro-avort.


 

Către Ministerul Sănătății

În atenția dlui ministru Nelu Tătaru

Stimate domnule ministru,

Am aflat din presă despre oprobriul public la care este supusă doamna Oana Grigore, purtătoarea de cuvânt a ministerului, în urma unor declarații făcute pentru o publicație online.

Cu ce-ar fi greșit doamna Grigore, în opinia acelor organizații ale societății civile care îi cer vehement sancționarea și chiar demiterea? Vina ar sta în declarația că „Ministerul Sănătății încurajează natalitatea” și că „avortul la cerere este la latitudinea medicului dacă acceptă sau nu acceptă o asemenea practică. Nu este o obligație.”

Prin prezenta scrisoare ne exprimăm sprijinul pentru doamna Grigore. Vă solicităm să nu luați în considerare cererile ultimative și lipsite de temei ale „Filia”. Afirmațiile doamnei Oana Grigore reflectă realitatea, respectă legislația și ca atare nu există nici un motiv pentru vreo sancțiune – ba dimpotrivă.

Protecția vieții, a sănătății și a demnității umane este o valoare ocrotită de tratatele internaționale privind drepturile omului; această protecție începe încă din perioada vieții intrauterine.

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului (1990) prevede în preambul următoarele: „dată fiind lipsa sa de maturitate fizică și intelectuală, copilul are nevoie de protecție și îngrijire speciale, inclusiv de o protecție juridică adecvată, atât înainte cât și după nașterea sa.” Copilul nenăscut este o ființă umană vie încă din momentul concepției [1]; în această calitate, el are dreptul la protecție, ca și ceilalți membri ai familiei umane.

În timp ce dreptul la viață este un drept fundamental al omului, „dreptul la avort” nu este recunoscut de nici un tratat internațional. Mai mult, în ceea ce privește reglementările în domeniul accesului la avort, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că „dreptul femeii la respectarea vieții sale private trebuie să fie cântărit împreună cu alte drepturi și libertăți concurente invocate, inclusiv cu cele ale copilului nenăscut.” [2]

În ce privește refuzul personalului medical de a practica avortul la cerere – obiecţia pe motive de conştiinţă – acesta își găsește un temei în etica medicală, fiind totodată un drept protejat de Constituția României, de legislaţia națională şi de cea europeană [3].

Prin recunoașterea obiecţiei pe motive de conştiinţă, legislația n-a făcut altceva decât să recunoască ceea ce exista deja – o datorie morală inerentă, un drept supra-legal al medicului de a urma propriile convingeri.

Înțelegem însă tonul nervos al scrisorii ultimative semnate de organizația pro-avort „Filia”: în ultimii ani numărul medicilor care refuză să practice avortul a crescut și în România, ca și în numeroase alte ţări.

Începând cu anul 2007, comisii și instituții politice sau științifice, inclusiv Academia Română, au atras atenția că situația demografică devine un risc accentuat pentru securitatea națională. Având în vedere criza demografică fără precedent prin care trece România, nu putem decât să salutăm și să încurajăm faptul că ministerul promovează politici pro-natalitate. De altfel, numeroase modificări legislative din ultimii ani reflectă această preocupare, chiar dacă rezultatele sunt deocamdată modeste.

Pentru aceste motive înțelegem să întărim astfel declarațiile făcute de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătății dar și să apărăm, în mod indirect, libertatea de conștiință a medicilor și dreptul la viață al copilului nenăscut.

Nici dumneavoastră, nici noi și nici medicii români nu ne dorim să trăim într-o societate lipsită de conștiință – și nici lipsită de copii, aș acum este societatea viitorului pe care ne-o tot planifică, de 30 de ani, organizația „Filia” și colegele acesteia.

Semnează

 • Asociația PRO VITA București
 • Alianța Familiilor din România
 • Alianța Părinților
 • Asociația Medicală Concordia 2006 Piatra-Neamț
 • Asociația „Centrul European de Educație și Trening”
 • Asociația Pro Vita Neamț
 • Asociația Pro Vita Bacău
 • Asociația Simplu
 • Grupul de Acțiune Civică #StareaDeLibertate
 • Asociația Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului Satu Mare
 • Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni
 • Asociația Creștin Ortodoxă Mama Olga
 • Fundația „Estera” Timișoara

[1] Vo c. Franța, No. 53924/00, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 08/07/2004 la § 84.

[2] Tysiąc c. Polonia, No. 5410/03, hot. din 20 martie 2007 la § 106 și Vo c. Franța (citată mai sus) la §§ 76- 80 și § 82.

[3] Art. 33 al Codului deontologic al Medicilor din România precum și prevederile Constituției României și ale tratatelor internaționale referitoare la libertatea de gândire, de conștiință și de religie.